...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގިތިކަން
ނއނ.
(1) ގަސްގަހުގައި ގަންނަ ތަރުކާރީއާއި މޭވާ ފަދަ ތަކެތީގެ ޅަކަން.
(2) ހަރުނުވާކަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ގަބުޅިވަރުވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ