...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގިތިލީބަތް
ނ.
ޅަ ބަނބުކެޔޮ ވަރަށް ކުދިކޮށް ކޮށައިގެން ހަނޑުލާ އެއްކޮށްގެން ކައްކާ ބަތެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ގިތިލާބަތް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ