...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގިތެލާ
ނ.
(ސ) ބަކަރީގެ ފިރިހެން އެތި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަރިސަ . ނާނަކަޓާ . ރަސްގުއްލަ . ބިރިޔާނީ . ކަލިޔާބިރިންޖީ . މޭސޫ . ފޮނިރޮށި . ފޮލާ . ތިންތެލުކެއްކުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ