...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގިތެޔޮ
ނ.
(1) ގެރިބަކަރި ފަދަ ޖަނަވާރުގެ ކިރުންނާއި ތަރުކާރީގެ ބާވަތްތަކުން އުފައްދާ ތަތް ތެލެއް.
(2) ބަކަރީގެ ފިރިހެން އެތި.
(3) މަޖާޒު:
ޖިންސީ އެދުން ޙައްދު ފަހަނަޅައިފައިވާ ފިރިހެނާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަލުވާ . ރިހަމިރުސް . ބަށިގަން . ބަކަރި . ބޮބޮބޮބޮ . ބޮޑުމިރުސް . ކަލިޔާ . ކާށިގިތެޔޮ . ކިރިމު . މަލިކުއައްޕަން . މިރުސް . ފަގުޑިމިރުސް . ފަސްމީރުކޭން . ފިއްތިގިތެޔޮމިރުސް . ފުނޑިސަޓަނި . ފޮނިބިސްގަނޑު . ފޮނިކަލިޔާ . ތެލަބަޑިމިރިސް . ގިތަލަބަޑިމިރުސް . ގިތެއުމިރުސް . ގިތެލެ . ގިތެލެކުރި . ގިތެލެމިރިހެ . ގިތެލް . ގިތެއުކުރި . ގިތެއޮމިރުސް . ގިތޭ . ގޮދަން ރޮށި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ