...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގިތެޔޮ ބޯކިބާ
ނ.
ގިތެލުގައި ފިޔާރަތްކޮށްގެން ފޮނިތޮށި، ކާފޫރުތޮޅި ކަނަމަދު އަޅައިގެން ހަނޑުލުފުށުގައި އަޅާ ބޯކިބަލެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މަލިކުއައްޕަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ