...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގިތެޔޮ މީރުކުރުން
މ.
(1) ފިޔައާއި ހިކަނދިފަތާއި ރާނބާފަތް، ގިތެލުގެ ތެރޭގައި ވަކިވަރަކަށް ތެއްލައިލުން.
(2) ފިޔާ މީރުކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ