...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގިތެޔޮކޯޅި
ނ.
ފަތްޕިލާވެލީގެ ބާވަތެއް.
މިއީ ތިރިކޮށް ވާކޮށް ހެދޭ ގަހެކެވެ.
ގަހުގެ ކުރީގެ ފަތްތައް ހުންނާނީ ތެޔޮހޭކީމާ ހުންނަކަހަލަ ގޮތަކަށް އޮފުއަރާފައެވެ.
މިއީ ދިވެހި ބޭހަށް ބޭނުން ކުރާ އެއްޗެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ގިތެލެކުރި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ