...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގިތެޔޮމިރުސް
ނ.
މިރުހުގެ ބާވަތެއް.
މިއީ ރަހަ ވަރަށްމީރު ކުޅިރަހަ ގަދަ މިރުހެކެވެ.
މި މިރުސް ހުންނަނީ ތިންއަރިޔަށް ވާކަހަލަ ގޮތަކަށް ކުރުފަލަކޮށެވެ.
ތޮށިގަނޑުގައި އަޑިއަޑިކޮޅު ހުރެއެވެ.
މީގެ ތަފާތު ވައްތަރުތައް ހުރެއެވެ.
މިސާލު:
(ހ) ފިއްތިގިތިޔޮ މިރުސް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބޮޑުމިރުސް . މިރުސް . ފަގުޑިމިރުސް . ގިތެއުމިރުސް . ގިތެއޮމިރުސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ