...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގިތްގަޅުވައިލުން
މ.
(1) ދެކޮޅުވެރި ކަމެއްގެ ތެރޭގައި އަނެކަކު ކޮއްޕައި ވަކިގޮތަކަށް އިނދަ ޖައްސައިލުން.
(2) މަޖާޒު:
ހަނގުރާމައަކުން ނުވަތަ މުބާރާތަކުން ދެރަކޮށްލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ