...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގިލަ
ނ.
(1) މަސްދޯނި ފަހަރުގެ ދިރުނބާ ކޮޅު މައްޔަލުގެ މައްޗަށް ޖަހާ ލަކުޑީގެ ބައެއް.
(2) (ބދ) ކަނދުރާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނޫނު . ކަނިކުރަދި . ވަރުނައަބާރަނަ . ވަގުވަކި . ދީވާލިގެރި . ގިލަންވެރިކަން . ގިލަބެއްދި . ގިލަބެއްދުން . ގިލައެޅުން . ގިލެއިފަތި . ގިލޭފަތި . ގެލެއިފަތި . ޖަހަމުސައްޓި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ