...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގިލަފަތި
ނ.
ކުޑަކުދިންގެ ކަރުގައި އަޅުވާ ގަހަނާއެއް.
މިއީ ރިހިން ނުވަތަ ރަނުން ހަދައި ތަނޑުޖަހައި ފައިވާ ފޮތިތަކެއް އަމުނައިފައިވާ ރޮއްޖެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވަރުނައަބާރަނަ . ގިލެއިފަތި . ގިލޭފަތި . ގެލެއިފަތި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ