...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގިލި
ނ.
(ޏ..) ހީލި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނާއެޅުން . ހަބޭސްކުރުން . ހީލި . ހީލިކެރުވުން . ހީލިކޮއްޓުން . ހުނިބޮޅު . ހޫނުއުޅާ . ހޫނުއުޅާއެޅުން . ހޮޅުވާއިނގިލި . ހޯނުވަތް އިނގިލި . ނަގިލިހިފުން . ނަގިލިނެގުން . ނަގިލިކަހައިލުން . ނަގިލިކަސްމަތިންދިއުން . ނަގިލިލުން . ނަގިލިޖެއްސުން . ނަސްރުވެރި . ނިއަފަތި . ނިޔަފަތި . ނެގުން . ރާކަނި . ރާމާމަކުނު . ރީނބުރުފިލާ . ރީޗު . ރީޗުއެޅުން . ބަނދަރުޖެހުން . ބަންބުޑިޖެހުން . ބަޅާބޫޅިވުން . ބަދަ . ބަހުރުކިޔެވުން . ބާރުޖެހުން . ބިންބި . ބުޅިއިނގިލިރާކަނި . ބޭލާ . ބޮޅުޖެހުން . ބޮޑުރާކަނި . ބޮޑުބުމަރު . ބޮޑުވައި އިނގިލި . ބޮޑުފައި އިނގިލި . ބޯބޯބޮއްތަލޯ . ބޯސާލުން . ކަހައިލުން . ކަށިއިނގިލި . ކަށިގޮއްވުން . ކައިވަތުއިލޮށިނެގުން . ކައިވަތް . ކައްޓި . ކަސަބުނެގުން . ކިލާފަނިކެއުން . ކުދުއިނގިލި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ