...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގިލިގިލި ކޮއްޓުން
މ.
ހީލިހުންނަ ތަންތާގައި ކޮށްޓައި ހެދުން.
ޢާންމުކޮށް ގިލިގިލިކޮޢްޓަނީ ބަނޑާ ކިހިލި ދޮށުގައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ