...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގިގުނި
ނ.
(1) ހަލުވައިލީމާ އަޑުކިޔާ ގޮތަށް އެތެރެޔަށް ހަރުއޮށެއް ކަހަލަ އެއްޗެއް ނުވަތަ އެތިކޮޅުތަކެއް ލައި ބައްދައިފައި ހުންނަ އެއްޗެއް.
ޢާންމުކޮށް މިހަދާފަައި ހުންނަނީ މަޢުދަނުންނެވެ.
މީގެ ކިތަންމެ ވައްތަރެއް ހުރެއެވެ.
މިސާލު:
(2) ވިހަ ގިގުނި ގަހުގެ ހިކިތޮޅި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަލާދަނޑި . ވިހަފިލާ . ވެހަގިގިނި . ތޮރަގިގިނި . ގިގިނި . ގިގުނި . ގިގުނިގަސް . ގިގުނިޔާ . ގުނގުރު . ސަމާތާރަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ