...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގިސް
ނ.
(1) ހިތްދަތިވުމުން ނުވަތަ ރޮވުމުން ނޭވާލުމަށް ދަތިވެގެން ވާގޮތަކުން އިވޭ އަޑު.
މިސާލު:
އެކޮއި ގިސްލަގިސްލައިފައި އެހެރަ ރޮނީއެވެ.
(2) (ސ) ގަސް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހެއިޖެއްސި . ބަނިޔާދަން ބުގިސް . އަންގާ ނަކަތްތެރިކަން . ލޮޓެބިނުން . ގިސް . ގިސްގަތުން . ގެލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ