...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގިޓާ
ނ.
މިޔުޒިކު ކުޅޭ އާލަތެއް.
މި ހުންނަނީ ނަރުފުރައިފައެވެ.
މީގައި އެއްކޮޅުގައި ފޮޑިގަނޑެއް އަނެއްކޮޅުގައި ކޮއްޓައިގެންނެވެ.
އެއްހުރެއެވެ.
މިއިން މިޔުޒިކު ކުޅެނީ ނަރުތަކުގައި ކޮއްޓައިގެންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ގިތާރަ . ގިޓާކުޅުން . ގިޓާޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ