...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގިޔަރަށްލުން
މ.
ގިޔަރު ބޭނުންކޮށްގެން އިންޖީނުގެ ހިނގުމާއި ފުރޮޅު ނުވަތަ ބުރަފައްޗާ ގުޅައިލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ގިޔަރަށް އެރުވުން . ގޭރަށް ލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ