...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގިޔަރު
ކިބާވަތުގެ އިންޖީނުގައި ހުންނަ، އިންޖީނުގެ ހިނގުމާއި ފުރޮޅު ނުވަތަ ބުރަފައްޗާ ގުޅުވައިދޭ އެއްޗެހި.
މިބޭނުންކޮށްއުޅެނީ އިންޖީނުގެ ހިނގުމާއި އެއިންޖީނާއި ގުޅިފައި ހުންނަ ފުރޮޅު ނުވަތަ ބުރަފަތި ފަދަ އެއްޗެހީގެ ހިނގުމުގެ އަވަސް ލަސްކަމަށް ބަދަލު ގެނައުމަށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ގިއަރު . ގިޔަރަށްލުން . ގިޔަރުކަނޑައިލުން . ގޭރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ