...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގިޔުގަނޑު
ސަނދުވާ ފަދަ އެއްޗެހީގެ ވަށައިގެން ހަދައިފައި ހުންނަ ފުރޭމު.
މަޖާޒު:
(2) ޖަލްސާއެއް ސެމިނާރެއް ފަދަކަމެއް ކުރިޔަށް ގެންދާނެގޮތް ރާވާ ރޭވުން.
(3) ކަމެއް ހަމަޖެހިގެން ހިނގަމުން އަންނަ އުސޫލު.
މިސާލު:
އިސްލާމީ ގިއުގަނޑު.
(4) (ހ) ޢިމާރާތެއްގެ މަތިވަޑާންގަނޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ގެޔޮގަނޑު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ