...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގީ
ނ.
(1) (ގ) ކިފުޅި.
(2) (ސ) ބޮނބިކުނޑި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތަރަގި . ހޮޅިންނަށް ދިގުރަށް ދައްކާހެން . ނަމަވުން . ނާޗަރަންގީ ކުރުން . ނިކަމެތިން . ނިކަމެތީން . ނެގުން . ރަށްކޮޅުމާމެލިދައިތަ . ރަތްބަގީޗާ . ރަސްދޯނގި . ބަންގިސަރު . ބަރާ . ބަގީޗާ ކުރުން . ބަގީޗާގަސް . ބާކީ . ބޮނި . ބޮއިލަރު . ބޮލާކޮޓުން . ބޯތަށި ބަގީޗާ . ބޯތަށިގެސް . ޅިޔަބެދުން . ކަހަފޮނޑަގި . ކަށަވަރުކަން . ކަނީރު . ކަންފަތްބަގީޗާ . ކުއްލާބުތެލި . ކެޔޮކޭވަރު އެނގޭނީ ބިތުފަންގެ ނެގީމައެވެ . އަނބުމަސާލަ . އަވަށުތަންޑުވަ . އަތުއަންގީ . އާޑަތޯޑަ . އިސްތިންގީކުރުން . އުތީމުދަރިކޮޅު . އެހެންތޯ . އެއްފަސްކުރުން . މައުބަގީޗާ . މާޅިކަ . މުންނާރު . މުއްދުބެހުން . މުދަލުޒަކާތް . މުޖުރާ . ފަހުން . ފެންމުޑި . ފަކީރުން . ފަކީރުކަން . ފައިބަރުގުލާސް . ފަތްހިމަބަގީޗާ . ފާތިޙާތަށީގެފެންޖެހުން . ފާޓާ . ފިތުރުޒަކާތް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ