...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގީފަތި
ނ.
(1) ރުޅިއައިސްގެން ކިޔާނުކިޔާ އެއްޗެއް ނޭނގޭގޮތަށް ކިޔާއެއްޗެހި.
(2) ގޮވާގޮވެލިފަތި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ގީގިފަތިވަރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ