...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގުނބުރަހަ
ނއ.
ބައެއްފާޑުގެ ފަރުމަހާއި، އެއްގަމުމަހުގައިދޭ ނުބައި ރަހައެއް.
މިރަހަ އެންމެ ގަދަޔަށް ދޭނީ މަޑިމަހާއި މިޔަރު މަހުގައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ