...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގުނބޯ
ނ.
ހިރަފުސް ވެލި ހުންނަ ތަންތާނގައި ވަޅުލެވިގެންއުޅޭ ގަދަ އަޅިކުލައެއްގެ ފަނިފަކުސައެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބިންކަހުނބު . ކާޅަލަ . އަޅޯބަޅޯ . ލޯޅޯ . ގުނބޯހަރު . ގުނބޯލަ . ގޮނޑުދޮށު ގުނބޯ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ