...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގުނގުރު
ނ.
(1) ނަށާއިރު ފައިގައި އަޅާ އެއްޗެއް.
މިއީ ގިގުނި ކަހަލަ އަޑު ކިޔާ ގޮތަށް ހުންނަ އެއްޗެކެވެ.
މިއީ މިއުޒިކު ކުޅޭއިރު އަތުން ތަޅުވަންވެސް ގެންގުޅޭ އެއްޗެކެވެ.
(2) މުށްގަނޑުލައިފައި ހުންނަ ގުނގުރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ގުނގުރު . ގުނގުރުފަތި . ގުނގުރުޖެހުން . ގުންގޫރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ