...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގުނަ
(1) ޢަދަދުގެ ބާރު.
(2) ގިނަ.
(3) (ބދ) ދުޅަހެއު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތްދިހަ . ހަތްދެރި . ހަތްދޮޅަސް . ހިއަ . ހިމަނައިލުން . ހިތް . ހުނގުލާބޮލާއެޅުން . ހުންކޮށި . ހޭމަސް ހެލުން . ނަވަތަ . ނަވަގެއްލުން . ނަގޫ . ނުކުޅެދުން . ނުކުޅެދުންތެރި . ނުކުޅެދުންތެރިކަން . ނުކުޅެދޭމީހާ . ނުކުތްގުނަ . ނޭވާލުމާބެހޭ ނިޒާމް . ނޭފަތް . ރަތްއޮނުގަނޑުތޮޅި . ބަނޑުބަލި . ބުރިބުރިވުން . ކަށިއެރުން . ކަށިވަތް . ކަންފަތް . ކައިރިހެދުން . ކަދަރާތު . ކޭކުލި . އަށު . އަނގުން . އަރުދު . އަކުނިވަޔަށްދެމުން . އައިންމަތީގާދޫނި . އަދަދުކުރުން . އަތްތޮޅުވުން . އަތްމަތިބަރަކާތް . އަތްފޯރުވުން . އަޑު . އާށު . އިނގިލި . އުރަމަތި . އުއްތުން . އެޅުން . އެއްކަށިވުން . އޮރިދެމުން . ވައިއެރުން . ވައިވަރު . ވައުބަލި . ވައުވުން . ވައްގަނޑު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ