...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގުނަކުރުން
މ.
އެއް އަދަދެއް އެތައް ފަހަރަކު ތަކުރާރުކޮށް އެއްކުރުރީމާ ލިބޭ ޖުމްލަ އެއްފަހަރުން ހޯދުން.
މިސާލު:
2= 8*4
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މަޑުލުން ގުނަކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ