...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގުނަވަނެ
ނ.
(ގ) ގުނަވަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިތް . ހުންކޮށި . ބުރިބުރިވުން . ކަށިއެރުން . އަކުނިވަޔަށްދެމުން . އަތްފޯރުވުން . އަޑު . އޮރިދެމުން . ވައުވުން . ވާޅުވުން . މައިދާ . މެއިގަނޑު . މޭ . މޭގަނޑު . މޮއް . ފަވާތެތުރަ . ފިތް . ފުއްޕާމޭ . ފޮއްސިވުން . ދަމައިލުން . ދަގަނޑުބޭސް . ތެޔޮދެމުން . ލެއިއެށާ . ލޮނުވެލިމޮޑުން . ގުރުދާ . ގޫކަޅިޔާ . ގޮށް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ