...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގުނަވަން
ނ.
ހަށިގަނޑާ ގުޅިފައިވާ ބައިތައް.
މިސާލު:
(ހ) ލޯ.
(ށ) އަތް.
(ނ) ފައި.
(ރ) ހިތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތްދެރި . ހިތް . ހުނގުލާބޮލާއެޅުން . ހުންކޮށި . ހޭމަސް ހެލުން . ނަގޫ . ނޭވާލުމާބެހޭ ނިޒާމް . ނޭފަތް . ބަނޑުބަލި . ކަށިވަތް . ކަންފަތް . ކޭކުލި . އަނގުން . އައިންމަތީގާދޫނި . އަތްތޮޅުވުން . އިނގިލި . އުރަމަތި . އެޅުން . އެއްކަށިވުން . ވައްގަނޑު . މައިދާ . މައުޅެދި . މައުލަދި . މަޑުކަށި . ފަތިނާރު . ފިނދު . ފިރިހެންހަށި . ފުހުން . ފުރަހަ . ފުއްޕާމޭ . ދުލި . ތަޔައްމަމުކުރުން . ލެދި . ލޯ . ގާޑު . ގުނަވަނެ . ގުރުދާ . ގޮށްމަސް . ސިރީނިފެނައުއްދަނަބޮވަނަ . ސިކުނޑި . ހިއްސު . ޚުންސާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ