...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގުނަވަންތަ
ނ.
(ބދ) (1) ރީތި.
(2) ހެޔޮ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތްދެރި . ނޭވާލުމާބެހޭ ނިޒާމް . އެއްކަށިވުން . މައުޅެދި . މައުލަދި . މަޑުކަށި . ފަތިނާރު . ފުހުން . ދުލި . ލެދި . ގޮށްމަސް . ސިރީނިފެނައުއްދަނަބޮވަނަ . ހިއްސު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ