...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގުނާ
ނ.
(1) ކުށް.
(2) ފާފަ.
(3) ގުނުން މިބަހުގެ ވާކަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތްދިހަ . ބަރަކާތް . މިނެއްޓުކަށި . ފަދަމް . ގަލަގަދި . ސިންކު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ