...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގުންބަޅަ
މ.
(1) ތާވަޅުގެ ތެރޭގައި އުޅޭ ތާވަޅަށްވުރެ ތަންކޮޅެއްބޮޑު ވަރަށް ކަށި ގިނަމަހެއް.
(2) ކުންބަޅަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކުންބޮޅެ . ގޮންބޮޅި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ