...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގުންބައިލުން
މ.
އިންސާނެއް ނުވަތަ އެއްގަމުގައި އުޅޭ ދިރޭ އެއްޗެއް ފެން ނުވަތަ އެފަދަ ދިޔާ އެއްޗެއްގެ ތެރެއަށް އެއްޗެއް ފައްތައިލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ