...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގުންބާކުރުން
މ.
(1) ބޮޑުކަމު ބޭރަށް ނުދެވިގެން ފުރަގަސް ފަރާތުދޮރުން އެތެރެއަށް ގުންބާއަކުން ސައިބޯނިފެން ފަދަ އެއްޗެއް ދުއްވުން.
(2) ބިގަރު ފަދަ އެއްޗެއްސަށް ވައިޖެހުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ގުންބާކޮޅައުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ