...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގުންޑޮޅި
ނ.
(1) ވަޅުގަނޑެއްގެ ނުވަތަ ފެންގަނޑެއްގެ އަރިމަތީ ފަސްގަނޑު.
(2) ރާޅުޖަހައިގެން ގިރަމުންދާ ތަނެއްގެ ކައިރިފަށުގައި، އުސްކޮށް އޮންނަ ފަސްގަނޑު.
(3) މަޖާޒު:
އިސްމަތީގެ ކަށިގަނޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބޯރީނދޫ ކޮކާމަސް . ބޯދި . ކުލަކޮކާމަސް . ކޮންޑޮޅި . އެޅެވަޑޮ . އެފުރިކާފާނަ . ގަންޑަޅައިލުން . ގަންޑަޅުން . ގުންޑުޅި . ގުންޑޮޅި ވެއްޓުން . ގުންޑޮޅިމަތި . ގުންޑޮޅިފަށް . ގުންޑޮޅި ލުން . ގޮންޑޮޅި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ