...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގުންޑޮޅިކެނޑުން
މ.
(1) ކޮނެފައިވާ، ނުވަތަ ކޮންނަމުންދާ ވަޅެއްގެ އަރިމަތީފަސް ގަނޑު ކަނޑައިގެންވެއްޓުން.
(2) ރާޅުޖަހައިގެން ގިރަމުންދާ ރަށެއްގެ ގޮނޑުދޮށުގައި އުސްކޮށް އޮންނަ ފަސްގަނޑު ކަނޑައިގެންވެއްޓުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ