...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގުރަހަ
ނ.
ގުރަހަލި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނަވަގުރަހާނަ . މިއްރީޚް . މުޝްތަރީ . ގަމަރު . ގުރަހަ . ގުރަހައިގެ ތަރި . ގުރަހަލި . ގުރަހާނަ . ގުރަހެލި . ގުރުސް . ގުލާބުޖާމް . ޒުހުރަތު . ޒުހުލު . ޝަމްސު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ