...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގުރަހައިގެ ތަރި
ނ.
ގުރަހައިގެ ތަރިތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ އަލިގަދަ ތަރި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ގުރަހައިގެ ތަރި . ގުރަހަލި . ގުލާބުޖާމް . ޒުހުރަތު . ޒުހުލު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ