...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގުރަހަލި އެއްކުރުން
މ.
ވަކިކަމަކަށް މޮޅު އިރުވަރެއް ހޯދުމަށް ހަތަރު އަހަރު ދުވަހުގެ ނަކަތް ރާހިބަލައިގެން އެންމެ މޮޅު އިރުވަރު ހޯދުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ