...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގުރައި
ނ.
(ގ..) ގުރާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނޑުލުފުށް . ހަނާކުރިމަސް . ހީނާފަތްއެޅުން . ހޮނޑޮކެޑުން . ނިއުޅުންޖެހުން . ބިނދެލުން . ބިންބިފުށް . ކަރުލުން . ކުޅިބޯކިބާ . ކުޅިފާރޮށި . ކޮކޯ . ކޮފީ . އަނދުންއުރަ . އާޓާފުށް . ފަނިއާރަން . ފުށްމުގުރުން . ފުރައްދެވެހި . ދިރިސައި . ތާޑު . ތެޅިހަވާދު . ގަހުވަ . ގޮދަން ފުށް . ޒުވާރިބަތް . ޒުވާރިފުށް . ޕިރިނީ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ