...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގުރާ
ނ.
ދޫނީގެ ބާވަތެއް.
މީގެ އެންމެ ޚާއްޞަ ސިފައަކީ، ތުންގަނޑު ގުދުކޮށް ހުންނަކަމެވެ.
މީގެ ބޮޑެތި އެއްޗެއްސާއި ކުދި އެއްޗެހި އުޅެއެވެ.
މިއީ ، ވަރަށް ރީތި ދޫންޏެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނގުރާމަ . ހަނގުރާމަބިން . ހަނގުރާމަބެރު . ހަނގުރާމަވެރިޔާ . ހަނިހޯސާ . ހަރުބީ . ހަރުބީކާފަރުން . ހައި . ހަތިޔާރުބެހެއްޓުން . ހަޔާތް . ހަޔާތްގޮވުން . ހުނިބޮޅު . ހުއި . ހުވާނު . ހުދެން . ހުދެންމުގުރާން . ހެވިކަން . ހޮނޑޮހެދުން . ހޮޅިރާޅު . ހޯތާ . ހޯސާމުގުރާން . ނަރުމުގުރާން . ނަބީޒު . ނުމޮށޭގުރާ ބާރަށްދައިގަންނާނެ . ނޫރީ . ނޫމުގުރާން . ނޭޒާ . ރަނބާލި . ރަންމުގުރާން . ރާ . ރާބޮނދިމުގުރާން . ރިހާކުރުއަވަލި . ރިހާކުރުފަތަފޮޅި . ރޫސް . ރޯހަޔާތް . ރޯހަޔާތްގޮވުން . ރޯހުތުރު . ރޯއަވަގުރާނަ . ބަނގުއާވި . ބަނގެރާ . ބަނޑުކަޅުމުގުރާން . ބަދުރު . ބަދުރުހަނގުރާމަ . ބަސް ފުރޮޅުން . ބަޑިކޮޅުހިފާކަން . ބާނިވެއްދުން . ބިންބިފުށް . ބިންދާލުން . ބީ . ބޫންއަޑު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ