...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގުރާބު
ނ.
ރިޔަލުގައި ދަތުރުކުރާ ހަނގުރާމަމަތީ ބޮޑެތި އުޅަނދު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުނިބޮޅު . ހުވާނު . ބޮޑުހިއްތަންގުރާބު . ކަލާސީ . ކުޑަހިއްތަންގުރާބު . ވައިކަރަދޫ ބޮޑުރޯނު . ވައިސޫރި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ