...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގުރާމު
ނ.
މެޓްރިކް ސިސްޓަމްގައި ކިރަންގެންގުޅޭ ބަރުދަނެއް.
ގުރާމަކީ ކިލޯއެއްގެ އެއްހާސް ބައިކުޅަ އެއްބައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނިހޯސާ . ހުއި . ހުދެން . ހޯސާމުގުރާން . ރާބޮނދިމުގުރާން . ބަނޑުކަޅުމުގުރާން . ކައްޓަލަ މުގުރާން . ކުރެހިބޯމުގުރާން . ކުޅަނދު . އުނިޔަމުގުރާން . މަހިމުގުރާން . މާމުގުރާން . މުށިމަސް މުގުރާން . ފަންތޮށިމުގުރާން . ފަރުނޫމަސް . ފީބޯމުގުރާން . ދޮންމުގުރާމި . ލޯހުދު . ލޯތޫނު . ގަރަހިތަ މުގުރާން . ގުރާމުސެޓު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ