...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގުރާމޮށުން
މ.
މަޖާޒު:
(1) ތިމާގެ އަމިއްލަ ޚިޔާލެއްނެތި އަނެކަކު ބުނާހާ އެއްޗެއް ބުނުން.
(2) ތިމާގެ އަމިއްލަ ޚިޔާލެއް ނުވަތަ އިތުރު މަޢުލޫމާތެއް ހޯދުމެއްނެތި ހަމައެކަނި ތިމާދަސްކޮށްފައިވާ ގޮތަކަށް އެއްޗެއް ކިޔުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ