...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގުރި
ނ.
(ގ.) ގުރަވަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހޮނުގުގުރި . ނަގާހައި ވިލަޔަކުން ފެނެއް ނާންނާނެއެވެ. ޖަހާހައި ގުގުރިއަކުން ހޮނެއް ނާޅާނެއެވެ. . ނާށިގަނޑު . ނިދިނޭވާ . ބަނޑުއުނގުރި . ބާރު . ބާރުކުރުން . ބާރުވުން . ބިންމަޑަ . ބިންފިލާ . ބިންފެހި . ބޫހި . ބޫހިލުން . ބޮޑުއުނގުރިޖެހިފުޅި . ބޮޑުގުގުރީގައި ވާޖެހުން . ކޮޅުއުނގުރި . އަގުޅި . އިނގުރި . އުނގުރިމަޑޫ . އޮއިކުރުން . ވާހި . މައިވާހި . މަސްއުނގުރި . މަސްފަތަހެރި . މުގުރިންނަށް ވެސް ކުށްކިޔެއެވެ. . މެދުއުނގުރި . މެދުދިޔަ . މެދެވާހި . ފަންކުރަފި . ފިތްކަނޑައިގެންދިއުން . ފުޅިމަދު . ދިހާރު . ދިޔަހަރުޖެހުން . ތައްގަނޑު . ތެޅުން . ގިލިސްރީނު އުނގުރި . ގުބުރެ . ގުބުރެފެލާ . ގުބުރެޖެހުން . ގުދުޅި . ގުގުން . ގުގުރިގުއި . ގުގުރީގައި ވާޖަހައި ލައިފައި . ގުގުރުފެލާ . ގުގުރު ދެމުން . ގޮބޮރެފެލާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ