...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގުރުއަތު
ނ.
ބައެއްގެ ތެރެއިން ކަމަކަށް މީހަކު ނުވަތަ ފަރާތެއް ހޮވުމަށްޓަކައި ނަސީބުން ދިމާވަނީ ކާކުތޯ ނުވަތަ ކޮން ފަރާތެއްތޯ ބެލުންމަށް ކުރާ ކަމެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ގުރުއަތުލުން . ގުރުލުން . ޓޮސްކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ