...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގުރުވަ
ނ.
ފަރުމަހުގެ ބާވަތެއް.
މަހުގެ ކުލައަކީ ރިހިކުލައެވެ.
މިމަހުގެ ދިގަށް ގަދަކުލައެއްގެ ރޮނގުތަކެއް ހުރެއެވެ.
މަހުގެ ބުރަކަށިމަތީ ކޮތަރިބައިގެ ކުރީކޮޅުގައި ބޮޑުކަޅު ލަފެއް ހުރެއެވެ.
މިއީ ވަރަށް ފަސޭހައިން ފެންނަ ދިރޭ މަހެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބޫރިޔާ . ކަނޑުބޫރިޔާ . ގުރިޔާ . ގުރުވަފާނަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ