...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގުރުޑު
ނއ.
ގަސްގަހުގެ ފަތާއި ގަހުގައި އަޅާތަކެތި ރޫޖެހިގެން، ނުވަތަ ކުރުގެޅިގެންވާ އައިބު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކުންޓި . ކުރަވަނި . ލަނބޮށި . ލާނށި . ގައުކުރި . ގުރަޑަ . ގުރުޑުކަން . ގޮގޮޑިބަލި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ