...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގުރުޑުބަލި
ް.
މިބަލި ޖެހުމުން ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގައި ގަހުގެ ކުރީގެ ފަތްތައް ފެންނާނީ ކުޑަކޮށް ބުޅިވެފައި ހުއްޓައެެވެ.
މިބަލި ބޮޑުވަމުން ދިޔަވަރަކަށް ފަތްތައް ބޮޑަށް ބުޅިވެ ހޮޅި އެއްހެން އޮޅެންފަށައެވެ.
އެންމެ ފަހުން ގަސް ހުންނާނީ ކުރިގާވެ، ހެދިބޮޑުވުން ހުއްޓިފައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ގޮގޮޑިބަލި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ