...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގުރުޒު
ނ.
(1) އިހުގައި ހަނގުރާމަވެރިން ބޭނުންކުރި ހަތިޔާރެއްގެ ނަން.
މިހަތިޔާރު ހުންނަނީ އެއްކޮޅު ވައްކޮށް ފަލަކޮށެވެ.
ހިފަން މުށްގަނޑެއް ލައިފައެވެ.
(2) ތާރަޖަހާއިރު ނަށާމީހުން ވަކިހަމަޔަކަށް ޖަހަންގެންގުޅޭ ކުރުދަނޑިކޮޅެއް ލައިފައި އޮންނަ ލޯބޮޅު ފައްޗެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ގުރުޒު ޖެހުން . ގުރުޒެ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ