...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގުޅަ
ނ.
(1) އެތެރެޔާއެކު ފުރިފައި ހުންނަ ވަށް އެއްޗެހި މިސާލު:
(ހ) ފުށްގުޅަ.
(ށ) މަސްގުޅަ.
(ނ) ބޭސްގުޅަ.
(2) އެތެރެއަށް މޮޑުނު މަސް އަޅައިފައި ފުށުން ހަދައިފައި ހުންނަ ހެދިކާއެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަވަރުހުއްޓިލެއްވުން . ހަތާތަޅައިލުން . ހަތް . ހާކައިލުން . ހާކާލާފަތް . ހިތިހުންބޭސް . ހިތިދަމުއި . ހުހިވައް . ހުޅި . ހުތްތެޔޮ . ހޫނުބޮނޑި . ހެދިކައިރު . ހެދިކާއެއްޗެހި . ހޯޅޮވާންޖެހުން . ނަރުނެތްފޯނު . ނާރު . ނާރޮވައްފަލުދަ . ނިރުދު . ރަތްބޭސް . ރަސްފަރި . ރަސްގުއްލަ . ރިހައޮށް . ރިހަފަތަފޮޅި . ރިހާކުރުބޮނޑި . ރީނދޫބޭސް . ރުކުރޭމަގު . ރެސް . ރޯސްކުކުޅު . ރޯސްޕާން . ބަބުރުބޯ . ބަދަން . ބަޑި . ބެނޑި . ބޭސްގުޅަޖެހުން . ބޮނބިގަނޑު . ބޮނޑިބޮނޑިކުރުން . ބޮނޑިކުރުން . ބޮނޑިކެރުވުން . ބޮނޑިވުން . ބޮކުސަންބޮނޑި . ބޮޑުބޮލި . ބޮޑުކުޑަކޮޅު . ބޯރާފަތޭރި . ބޯވިދެފުރޮޅުން . ކަށިކުނބުރު . ކަރުބޮލަކު . ކަޅިކުރުން . ކަކާތަށްއެރުން . ކަކާތުއުކުޅު . ކަފު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ